OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme www.feeltree.cz

Děkujeme, že se chystáte nakupovat naše výrobky. Vážíme si toho a pro Vaši i naši ochranu jsme sestavili pár základních pravidel, podle kterých bude celý nákup probíhat. Udělejte si chvilku a pravidla si prosím prostudujte.

KTERÁ OSOBNÍ DATA ZPRACOVÁVÁME A PROČ

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Prodejce FEELTREE.cz na webu www.feeltree.cz, IČ 07008511, sídlo Výjezdní 26, 747 14 Ludgeřovice (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), Vaše následující osobní údaje :
jméno

  • bydliště
  • doručovací adresu
  • telefonní číslo
  • e-mailovou adresu
2. PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Vaše osobní údaje prodávající případně předává svým partnerům, kteří pro prodávajícího vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

3. ZPRACOVÁNÍ

Na Vaši e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být prodávajícím zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Proti zpracování a využití Vašich osobních údajů pro tyto marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování a využití údajů prostřednictvím e-mailu či kontaktního formuláře na webových stránkách www.feeltree.cz. Po obdržení Vašeho nesouhlasu nebudou již Vaše osobní údaje zpracovávány a využívány pro interní marketingové účely. Se všemi osobními údaji správce zásadně zachází důvěrně a jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. Vaše osobní údaje nikdy nejsou předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány za výše uvedeným účelem po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

4. UDĚLENÍ SOUHLASU

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

5. PLATNOST

Tyto Zásady o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.10.2019